adwokatszczecin

2023-12-21
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Co to w ogóle jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego? Banki miały obowiązek domagać się od potencjalnych kredytobiorców przynajmniej 20-procentowego wkładu finansowego w kredyt przeznaczony na zakup […]