dbamo

2022-02-10
Miejsce pracy jako miejsce doręczenia korespondencji osobie fizycznej prowadzącej dzielność gospodarczą w postępowaniu administracyjnym
Przepisy art. 42 § 1, 2 i 3 nie ustanawiają wiążącej organ prowadzący postępowanie kolejności miejsc, w których doręczenie może nastąpić (odmiennie J. Borkowski [w:] Komentarz, 1996, s. 261). Z wykładni językowej tych […]