Case study – odwołanie oświadczenia o odrzuceniu spadku z uwagi na błąd co do składu masy spadkowej