nasz zespół

Adwokat

Marek Wierzbiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 2011 roku obronił pracę magisterską z zakresu ubezpieczeń i ochrony praw ubezpieczonych. W 2014 roku ukończył aplikację adwokacką. W 2015 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Od 2015 roku jest członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Posiada zaawansowaną znajomość języka angielskiego potwierdzoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu Cambridge CEA oraz egzaminu z języka angielskiego dla prawników na poziomie zaawansowanym TOLES Advanced.

Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, sprawach karnych, prawie autorskim, prawie nowych technologii, obsłudze podmiotów korporacyjnych oraz prawie pracy. Na co dzień kieruje pracą zespołu Kancelarii w Szczecinie.

Adwokat

Marta Frankiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

W 2010 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i stałą się członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej.
Od stycznia 2002 roku stale współpracuję z kancelarią.

W obszarze jej zainteresowań leżą prawo ubezpieczeniowe, prawo odszkodowań oraz szeroko pojęte prawo medyczne w tym reprezentowanie podmiotów udzielających świadczeń medycznych przed organami Izb Lekarskich, w postępowaniach cywilnych oraz karnych związanych z postepowaniami o błędy w sztuce, w postepowaniach przed Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Adwokat

Sebastian Kliński

W 2019 r. ukończył studia stacjonarne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego pt: „Czyn ciągły w polskim prawie karnym. Analiza dogmatycznoprawna konstrukcji z art. 12 KK z 1997 r.”.
W 2019 r. przystąpił do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i uzyskał wynik pozytywny. Od stycznia 2020 rozpoczął aplikacje adwokacką przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.
Doświadczenie zawodowe zdobywał już od drugiego roku studiów pracując jako asystent prawny w szczecińskich kancelariach adwokackich i radcowskich.  W trakcie studiów był czynnym członkiem Koła Naukowego Nauk Penalnych „Ultima Ratio” działającego przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku akademickim 2016/2017 pełnił funkcję Przewodniczącego wyżej wskazanego Koła.

Jego zainteresowania w głównej mierze skupiają się wokół zagadnień związanych z prawem karnym materialnym, prawem zobowiązań oraz prawem spółek handlowych.

Hanna Kołoszycz

Aplikanta Adwokacka

W 2020 r. ukończyła studia stacjonarne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wysokie osiągnięcia w nauce pozwoliły jej w toku studiów uzyskać stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Obroniła z oceną bardzo dobrą interdyscyplinarną pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego – rodzinnego oraz małżeńskiego prawa kanonicznego.

W 2021 r. rozpoczęła aplikację adwokacką.
Praktykę i doświadczenie w zawodzie prawniczym zdobywa od 2015 r., a w 2018 r. nawiązała współpracę z Kancelarią, początkowo jako praktykantka i asystentka prawna.
 
W obrębie jej zainteresowań znajduje się prawo rodzinne, spadkowe oraz prawo zobowiązań.

Ewa Jachnik

Kierownik sekretariatu

W 1984 r. uzyskała tytuł technika administracji.

Od 1991 r. nieprzerwanie kieruje pracą sekretariatu. Odpowiada między innymi za kontakt z klientami kancelarii oraz obsługę dokumentacji księgowej i ZUS.

W kancelarii zajmuje się obsługą wierzytelności zasądzonych na rzecz klientów kancelarii oraz kontaktami z kancelariami komorniczymi.

Adwokat w stanie spoczynku – Założyciel Kancelarii

Zbigniew Wierzbiński

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1971 r., wykonuje zawód prawnika, początkowo jako Prokurator Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, obecnie jako adwokat. W 1986 r., był jednym z założycieli Zespołu Adwokackiego nr 9 w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 59. Do rejestru kancelarii adwokackich prowadzonego przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie wpisany został pod numerem 26 na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.07.1990 r. Wykonywał zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej od 1991 roku. Wieloletni członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Były Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Laureat nagrody Mecenasa Kultury Szczecina przyznanej przez Prezydenta Miasta Szczecina w 1998r. Od 2023 roku w stanie spoczynku.