sprawy karne szczecin

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną we wszystkich sytuacjach, w których doszło do popełnienia czynu zabronionego. Udzielamy porad, analizujemy dokumentację i przygotowujemy linię obrony w sądzie. Reprezentujemy Klienta przez cały czas trwania postępowania. Nasze biuro jest zlokalizowane w Szczecinie i można umówić się z nami na pierwsze spotkanie w siedzibie kancelarii. Udzielamy także porad prawnych w formie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Sprawy karne to jedna z głównych dziedzin, w których działamy.

W jakich sytuacjach udzielamy pomocy?

Prawo obejmujące czyny zabronione dzieli się według kryterium zastosowania na dwie podgrupy i w obrębie każdej z nich nasza kancelaria udziela porad i reprezentuje Klienta w sądzie, a są to:

 •  prawo powszechne zawierające normy dotyczące wszystkich osób i sytuacji społecznych
 •  prawo indywidualne obejmujące normy dotyczące szczególnej grupy osób lub chroniące specjalną sferę interesów (np. prawo skarbowe).

Zajmujemy się także sprawami z zakresu prawa wykroczeń.

Przykłady sytuacji, z którymi można się do nas zgłosić

Pomoc w sprawach karnych od zawsze była domeną pracy adwokata. Wsparcie prawnika w takich sytuacjach polega na reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przygotowawczych oraz postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących:

 •  wykroczeń opisanych w Kodeksie Wykroczeń,
 •  przestępstw opisanych w Kodeksie Karnym oraz ustawach szczególnych, w tym w szczególności ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
 •  wykroczeń i przestępstw skarbowych opisanych w Kodeksie Karnym Skarbowym,
 •  postępowania wykonawczego, tj:
 •  ubiegania się o zgodę na odbywanie wyroku pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 •  przerw w odbywaniu wyroku pozbawienia wolności,
 •  odroczenia wykonania wyroku pozbawienia wolności,
 •  zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonego wyroku pozbawienia wolności,
 •  rozłożenia zapłaty zasądzonej grzywny na raty, itp.