sprawy rodzinne

 

Sprawy rodzinne to sprawy które dotyczą relacji pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami a dziećmi. Są to sprawy niezwykle delikatne, dotyczące relacji rodzinnych, często nacechowane silnymi emocjami i wymagającymi dużego wyczucia.

Sprawy rodzinne są sprawami głęboko zakorzenionymi w działalności adwokatów. Wymagają bowiem szczególnego zaangażowania oraz wyczucia w proponowanej pomocy prawnej a stopniem skomplikowania często przewyższają sprawy karne. Pomoc prawna w tego rodzaju sprawach w pierwszej kolejności sprowadza się do doradztwa i mediacji, a dopiero w ostateczności polega na kierowaniu pozwu czy wniosku do sądu rodzinnego.

Moim celem podczas pracy z klientami w sprawach rodzinnych zawsze jest wypracowanie polubownego rozwiązania, satysfakcjonującego obie strony. Jestem przeciwnikiem wykorzystywania dziecka czy pieniędzy jako karty przetargowej dla wymuszenia przyjęcia stanowiska jednej ze stron. W dłuższej perspektywie czasu takie rozwiązanie zawsze skazane jest na porażkę i prędzej czy później spowoduje odnowienie konfliktu. Nie przyjmuję klientów, którzy chcą „dopiec” małżonkowi w sprawie o rozwód czy drugiemu rodzicowi w sprawach o kontakty czy alimenty a kiedy spotykam się z takim zachowaniem u przeciwnika procesowego walczę z nim z całą stanowczością.

Pomoc kancelarii w sprawach rodzinnych

Udzielamy porad prawnych i reprezentujemy naszych Klientów podczas mediacji czy rozprawy w sądzie. Dążymy do wypracowania porozumienia z drugą stroną sporu. Świadczymy pomoc w takich sprawach rodzinnych, jak:

  • sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie i bez orzeczenia o winie;
  • sporządzanie porozumień rodzicielskich;
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka;
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi;
  • sprawy o ustalenie alimentów czy  dostarczanie środków utrzymania rodzinie;
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
  • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • sprawy o egzekucję kontaktów;
  • wnioski o zabezpieczenie w sprawach rodzinnych;
  • itp.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie rodzinnej skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria adwokacka udziela porad prawnych w formie stacjonarnej i za pośrednictwem platformy online. Można umówić się z nami na spotkanie w naszym biurze zlokalizowanym w centrum Szczecina lub porozmawiać z nami w aplikacji Teams. Wystarczy umówić się na wizytę klikając tu —-> umów się na wizytę <—-

Jeśli szukasz pomocy prawnej w sprawie rodzinnej to więcej informacji znajdziesz na naszym blogu, klikając w link poniżej:

 Jak przygotować się do sprawy o alimenty? —-> blog <—-

Jak przygotować się do sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem —-> blog <—-

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.