sprawy cywilne szczecin

Pomoc w sprawach cywilnych obejmuje bardzo szeroką tematykę regulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego oraz szeregu innych ustaw. Pomoc adwokata może polegać m.in. na udzielaniu porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, sporządzaniu projektów umów czy reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Przykładowa praca adwokata może sprowadzać się do pomocy w:

 1. sprawach dotyczących nieruchomości, takich jak sprzedaż, podział, zasiedzenie, ustanowienie służebności itp.;
 2. należytego wykonania umowy:
  • o dzieło,
  • zlecenia,
  • najmu,
  • dzierżawy,
  • pożyczki,
  • sprzedaży;
 3. sprawach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu czynu niedozwolonego, np., w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych w których poszkodowany dochodzi:
  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia,
  • zadośćuczynienia za doznane cierpienie,
  • zadośćuczynienia za utratę najbliższego członka rodziny,
  • renty,
  • odszkodowania za uszkodzone lub utracone w wyniku wypadku mienie;
 4. w sprawach spadkowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadu, zakwestionowanie wydziedziczenia.