sprawy z zakresu prawa pracy

To wszelkie sprawy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Do najczęstszych można zaliczyć sprawy o:

  1. zakwestionowanie zwolnienia z pracy, które mogą polegać na:
    • żądaniu przywrócenia do pracy;
    • uzyskaniu odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy;
    • uzyskaniu odprawy związane z likwidacją stanowiska pracy;
  2. odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy;
  3. ustalenie istnienia stosunku pracy;
  4. o wydanie bądź skorygowanie świadectwa pracy, itp.

Adwokaci z naszej kancelarii zajmują się między innymi udzielaniem pomocy dotyczącej problemów związanych z zatrudnieniem. Mogą to być kwestie błędnej dokumentacji, wypowiedzenia umowy czy nierównego traktowania podwładnych przez przełożonego. Sprawy z zakresu prawa pracy to jedna z głównych dziedzin, w których działamy w naszym biurze w Szczecinie.

Co obejmuje pomoc naszej kancelarii adwokackiej?

Podczas rozmowy stacjonarnej lub zdalnej udzielamy porad i przedstawiamy plan działania. Reprezentujemy klientów na etapie postępowania przed pracodawcą, a jeśli dojdzie do postępowania sądowego, to reprezentujemy naszych Klientów przed sądem jako powodów lub pozwanych. W zależności od rodzaju sprawy z zakresu prawa pracy, staramy się o przywrócenie do pracy; przyznanie należnych środków pieniężnych w postaci odszkodowania lub o sprostowanie dokumentacji. Mogą to być np. odwołanie od zwolnienia za wypowiedzeniem albo zwolnienia dyscyplinarnego; odwołanie od kar porządkowych; odszkodowania za wypadek przy pracy czy uzyskanie odprawy za likwidację stanowiska pracy.

AKTUALNOŚCI


Więcej aktualności