DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
NASZĄ KANCELARIĘ

Doświadczenie i wiedza

Potwierdzone egzaminami państwowymi i dziesiątkami spraw sądowych.

PEŁNE ZAUFANIE

Potwierdzone satysfakcją dziesiątek klientów.

BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantowane tajemnicą adwokacką i ubezpieczeniem OC.

KANCELARIA ADWOKACKA SZCZECIN

Szanowni Państwo,

naszym Klientom zapewniamy kompleksową pomoc prawną. Kancelaria została załozona w 1991r., przez adw. Zbigniewa Wierzbińskiego a od 2022r., prowadzona jest przez adw. Marka Wierzbińskiego. Przez ten czas zdobyliśmy praktykę oraz doświadczenie niezbędne do reprezentowania naszych klientów. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm skutecznie łączymy z dynamizmem naszego młodego zespołu. Zapewniamy pełen zakres usług prawnych osobom prywatnym, jak również przedsiębiorcom. Szczególne miejsce w zakresie naszej działalności znajdują sprawy odszkodowawcze, sprawy karne oraz sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Podpis Wierzbiński 1
adw. Marek Wierzbiński
adw. Zbigniew Wierzbiński

czym jest tajemnica adwokacka?

Zgodnie z art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r., – Prawo o adwokaturze „Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.”.
Dla naszych klientów oznacza to, że informacje, które przekażą nam w trakcie udzielania porady, w związku ze sporządzeniem opinii, projektów umów lub w trakcie prowadzenia sprawy są chronione tajemnicą zawodową i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim, ani przed sądami czy urzędami.

ubezpieczenie oc adwokata

Czy fakt posiadania ubezpieczenia OC jest ważny dla klienta? Czy nie sugeruje możliwości popełnienia błędu przez pełnomocnika?
Ubezpieczenie OC adwokata reprezentującego swojego klienta jest dla klienta bardzo istotne. Każdy może się kiedyś pomylić, nie mylą się tylko ci, którzy nic nie robią. Ważne jest jednak to, że korzystając z usług adwokata klient ma pewność, iż jest on objęty umową ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną nie niższą niż 50.000 euro (w naszym przypadku 250.000 euro). Daje to klientowi gwarancję bezpieczeństwa i pewność ochrony jego interesów.
Warto także nadmienić, iż nie każdy podmiot wykonując zawód związany ze świadczeniem pomocy prawnej objęty jest obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia OC. Prywatni przedsiębiorcy często nie korzystają z takiej możliwości, szczególnie na początku swojej działalności, w celu zminimalizowania doraźnych kosztów swojej działalności, nie patrząc na długofalowe konsekwencje takiej decyzji.