sprawy administracyjne

Nasza Kancelaria zajmuje się także reprezentowaniem klientów przed organami administracji publicznej. Naszych klientów reprezentujemy już na etapie składania wniosku o wydanie decyzji. Przygotowujemy jego treść, kompletujemy załączniki oraz składamy za klienta wniosek we właściwym urzędzie.

Uczestniczymy także w całym postępowaniu administracyjnym o wydanie określonej decyzji. Uzupełniamy brakujące informacje czy dokumenty. Prowadzimy bieżącą korespondencję z urzędem w toku postępowania.

O ile okaże się to konieczne sporządzamy odwołania od decyzji a następnie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Doświadczenie Adwokatów w naszej Kancelarii wynika zarówno z pracy w urzędach, gdzie doradzamy urzędnikom jak sporządzać decyzje administracyjne a także wielu zakończonych sukcesem postepowań administracyjnych np. o wydanie pozwolenia na pobyt tymczasowy, uzyskanie wizy, wydania aktów stanu cywilnego, zmiany nazwiska itp.

Więcej o ciekawych sprawach administracyjnych jakie mieliśmy przyjemność prowadzić przeczytasz na naszym blogu.