Część II – Case study – zwalczanie egzekucji komorniczej przedawnionego długu