Czy staż pracy za granicą dolicza się do stażu pracy od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej albo dodatku stażowego?