Kiedy koszt sporządzenia opinii biegłego jest niezbędny do efektywnego dochodzenia odszkodowania?