Koszty reprezentowania poszkodowanego przez pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym